Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

 

Про відділ

   Одним із завдань відділу освіти є відновлення й реформування системи освіти, покликаної відігравати в ХХІ столітті найважливішу роль у розвитку як самої особистості, так і суспільства в цілому.

  Конкретні заходи, спрямовані на забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій, окреслені Януковичем В.Ф. в Указі № 926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», в регіональній програмі, прийнятій за ініціативи губернатора Вілкула О.Ю., «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», Програмі розвитку освіти Дніпропетровського району.

  Серед найбільш значущих задач, зазначених у новому освітянському  стандарті Дніпропетровщини,  слід виділити такі: відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп у працюючих садочках; капітальний ремонт і реконструкція існуючих дошкільних навчальних закладів; реорганізація загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси « Школа – дитячий садок»; забезпечення 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою; створення єдиного інформаційного простору; масштабне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах; створення освітніх округів з метою стовідсоткового охоплення учнів старшої школи профільним навчанням; підтримка обдарованої учнівської молоді; вирішення питання повноцінного медичного забезпечення школярів; забезпечення безкоштовними транспортними послугами учнів, які проживають на відстані понад 3 км від школи та багато інших.

  Загальновідомо, що дошкільний вік є «золотим віком» для розвитку особистості. Держава подбала про дошкільнят, внісши зміни і корективи до Закону України «Про дошкільну освіту», які передбачають обов’язковість здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти. Саме тому удосконалення матеріально-технічного стану існуючих дитячих садків, створення нових дошкільних закладів є одним із головних пріоритетів губернаторської програми.

  Так, у 2010 році, в Дніпропетровському районі, після капітального ремонту, відновили роботу дошкільні навчальні заклади № 3 «Буратіно» Чумаківської сільської ради, ДНЗ № 35 «Сонечко» Степнянської сільради. Збільшено кількість функціонуючих груп в ДНЗ № 4 «Рябінушка» Олександрівської сільради.

   Завдячуючи проведеним заходам, ще 59 дітей отримали можливість відвідувати дитячі садки.

  У 2011 році буде завершено реконструкцію ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради. Кількість груп збільшиться до семи, а кількість дітей, які одночасно зможуть відвідувати садок, до 140.

  Також до кінця поточного року планується здійснити реорганізацію Горьківської СЗШ і Підгородненської СЗШ № 1 у навчально-виховні комплекси «Школа – дитячий садок». При названих закладах розпочнуть функціонувати 2-групові дошкільні навчальні заклади.

  У планах на 2012 рік – реорганізація Підгородненської СЗШ № 3 у навчально-виховний комплекс із 4-груповим дитячим садочком, Горянівської та Зорянської СЗШ із 2-груповими дошкільними навчальним закладами.

  Забезпечено 100-відсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку. Майбутні школярі відвідують підготовчі групи при школах, групах короткотривалого перебування при ДНЗ тощо.

  Особливої уваги вартує досвід роботи із зазначеної проблеми педагогічного колективу Підгородненької СЗШ №2, де поспіль декількох останніх років працює «Материнська школа». Сьогодні 83 малюка, її вихованці, опікувані досвідченими педагогами, здобувають на заняттях необхідні знання, вміння і навички, які дозволять їм успішно влитися в шкільне життя.  

  Нині інформаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою, визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Якість викладання навчальних дисциплін не буде забезпечена без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології та Інтернет. Адже вони дають можливість учителю краще пояснити навчальний матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхню мотивацію до навчання.

   На сьогоднішній день використовувати вище згадані методи та засоби може практично кожен вчитель та учень Дніпропетровського району – всі школи підключено  до мережі Інтернет, оснащено 43 комп’ютерними комплексами, а це – 428 комп'ютерів.

  Низка шкільних предметів викладається з комп'ютерною підтримкою, педагоги району використовують у своїй діяльності близько 120 міністерських та авторських програмних засобів.

 Ведеться активна робота по формуванню і розвитку єдиного освітнього інформаційного простору, що передбачено програмою «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».  

  З цією метою в районі здійснюється впровадження пілотного проекту «Курс: Школа», змістом якого є використання у загальноосвітніх навчальних закладах та відділі освіти програмного забезпечення для автоматизації управлінської діяльності. Це підвищить як керованість  шкіл, так і освітянської галузі району в цілому.

  Найближчим часом підуть в минуле паперові щоденники і підручники, зникнуть і дошки в класичному їх розумінні.

 Перспектива даного проекту – створення єдиної шкільної мережі (проведення он-лайн консультацій з питань навчання та виховання дітей для батьків, автоматичне формування та друк звітів, запитів, аналітичних довідок, моніторингових досліджень в межах освітнього закладу).

  До кінця поточного року буде створено віртуальну бібліотеку, якою зможе скористатися кожен школяр, почнуть діяти електронні щоденники і класні журнали, де батьки зможуть побачити оцінки своїх дітей, а учні – згадати розклад уроків й домашнє завдання.

  Найближчим часом знадобляться додаткові знання і вчителям. Окрім власного предмету, вони мають вільно володіти комп’ютером та Інтернет-технологіями. Проведення уроків, можливо, буде здійснюватися у вигляді мультимедійних презентаційпідготовлених учителем.

  В програмі «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» зазначено, що організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місця навчання і додому є вагомою складовою у забезпеченні реалізації прав громадян на рівний доступ до якісної освіти.

  Сьогодні до 17 загальноосвітніх закладів із 30 населених п’ятнадцятьма автобусами підвозяться 828 учнів.

  У листопаді 2010 року, за рахунок коштів обласного бюджету, отримала новий шкільний автобус Горянівська СЗШ, а у вересні 2011, за рахунок коштів державного бюджету, – Новоолександівська СЗШ.  Потребують власного автотранспорту – Сурсько-Литовська СЗШ, Підгородненська СЗШ № 4, заміни – Баглійська СЗШ.

   На утримання і обслуговування шкільного автотранспорту в бюджеті 2011 р. запланованоно 305 791 грн., що більше ніж на 60 тис. грн. у порівняні з минулим роком.

  Новий освітянський стандарт Дніпропетровщини предметом особливої уваги визначає здоров’я учасників навчально-виховного процесу, тому 7 жовтня 2010 року сесія районної ради прийняла рішення «Про введення штатної одиниці медичного працівника в загальноосвітні навчальні заклади Дніпропетровського району».

  Ведеться активна робота із зміцнення матеріально-технічної бази медичних кабінетів, до якої залучаються й керівники органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, Ювілейна селищна рада виділила на придбання медобладнання 17 тис. грн.

   Зміцненню здоров’я буде сприяти і забезпечення всіх шкіл доброякісною питною водою. До кінця поточного року планується обладнання модульних установок доочищення питної води в дев’яти закладах, а в наступному ще в шістнадцяти школах району.

   Підтримка обдарованих дітей – основа успішності держави в майбутньому. Тому обласною програмою «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»,  районною програмою розвитку освіти згаданому питанню приділяється велика увага.

  Бюджетом Дніпропетровського району передбачено кошти на премії,  проведення дослідницько-експериментальної та пошукової роботи, безкоштовне оздоровлення, нагородження переможців ІІІ (обласного), ІV (Всеукраїнського) етапу предметних олімпіад, переможців ІІ (обласного), ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (МАН). Фінансове забезпечення, пов’язаних із цим заходів, склало в  2010 – 135 тис. грн., в 2011 – 140 тис. грн.

  Показником ефективності такого підходу є високий рейтинг участі команди району в предметних олімпіадах, конкурсах-захистах тощо. За два минулих навчальних роки 23 учні стали переможцями ІІІ, 3 – IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 36 – переможцями ІІ, 7 – ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.

  Особливо слід відзначити Рудика Андрія, випускника Підгородненської СШ №2, який не тільки став переможцем Всеукраїнської олімпіади з історії (ІІ місце), але й підтвердив звої знання на ЗНО, показавши максимальний результат – 200 балів, Сторчак Світлану, ученицю Новоолександрівської СШ, переможницю Всеукраїнської олімпіади із географії (І місце), стипендіатку Президента України.

  Такі результати учнів свідчать про високий професіоналізм учителів, серед яких найвагоміших успіхів досягли, – Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії Олександрівської СШ, Комишан Ольга Борисівна, вчитель географії Новоолександрівської СШ, Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології Партизанської СШ, Лебідь Валентини Іванівни, вчитель історії Підгородненської СШ №2.

  Свідоме професійне самовизначення особистості забезпечується профілізацією старшої школи. Так, якщо в 2008-2009 – 94 % старшокласників було охоплено профільним навчанням, в 2009-2010 – 98%, то в 2010-2011 – 100%.

  Для учнів школи ІІ ступеня організовано допрофільне навчання, яким у 2008-2009 було охоплено 56,5% учнів 8-9 класів, у 2009-2010 – 76%, в 2010-2011 – 95%. 

  Окремі школи – Олександрівська СШ, Ювілейна СШ №1, Підгородненська СШ №2, Сурсько-Литовська СШ, Любимівська СШ, Кіровська СШ активно співпрацюють з вищими навчальними закладами (Дніпропетровським національним університетом ім.О.Гончара, Дніпропетровським державним аграрним університетом, Дніпропетровським державним хіміко-технологічним університетом, Дніпропетровською національною металургійною академією, Національним гірничим університетом, Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки ім. Є.О.Патона) за напрямами: довузівська підготовка, організація профільного навчання, поглиблене вивченням окремих предметів, організація науково-дослідницької роботи тощо.   Організація взаємодії загальноосвітніх шкіл, спрямована на підвищення ефективності профільного навчання буде реалізована шляхом кооперації освітянських ресурсів закладів освіти: загальноосвітніх шкіл, закладів позашкільної і вищої професійної освіти в рамках освітніх округів, створення останніх передбачено в  новому освітянському стандарті Дніпропетровщини.  

   Розпорядженням голови Дніпропетровської райдержадміністрації №1894-р від 16.08.2011 на території району створено 5 таких округів: Сурянський, Правобережний, Приорільсько-Степовий, Підгородненський, Кіровський.

  Освітянська система району містить у своїй структурі чотири позашкільні навчальні заклади: Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; Центр технічної творчості та дозвілля школярів та молоді;Будинок дитячої творчості; Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки.

  Районній владі вдалося не тільки зберегти, а й розширити мережу гуртків згаданих закладів. Так, якщо в 2009-2010 н.р.  2703 учнів відвідували заняття в 174 гуртках, то в 2010 – 2011 н. р. спостерігався значний підйом охоплення дітей району позашкільною освітою – 3810 учнів займалися в 184 гуртках.

   Перспективними моделями організації навчально-виховного процесу в позашкільній освіті є навчально-виховні об’єднання (НВО), які забезпечують оптимізацію і підвищення ефективності навчального процесу на основі інтеграції діяльності закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, установ, підприємств, організацій і реальної практики школи, створюють умови для профільної освіти, для кар’єрного і особистісного зростання в майбутньому, тобто повністю відповідають філософії освітянської програми губернатора Дніпропетровщини.

  Сьогодні в районі функціонують НВО “Поклик” на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; НВО “Перспектива” на базі Центру технічної творчості та дозвілля школярів та молоді.

  Узагальнюючи викладене вище, необхідно ще раз підкреслити, що концентрація обласною і районною владою своїх зусиль на вирішенні ключових питань організації діяльності закладів освіти відкриває нові можливості розвитку освітянської галузі регіону як складової модерного українського суспільства, орієнтованого на демократичні цінності та запити кожної людини.