Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

 

Методична робота

ПЛАН РОБОТИ НА 2011 РІК

ЗМІСТ

І. Пріоритетні напрямки роботи на 2011 рік     

ІІ. Організація роботи відділу освіти райдержадміністрації та графік прийому громадян        

ІІІ. Питання, що розглядатимуться на засіданнях колегії райдержадміністрації        

ІV. Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради   

V. Питання, що не потребують колегіального обговорення райдержадміністрації та районної ради    

VІ. План засідань колегії відділу освіти райдержадміністрації   

VІІ. Наради, семінари-наради з керівниками закладів районного підпорядкування        

VІІІ. Наради із заступниками директорів шкіл із навчально-виховної роботи        

ІХ. Наради із заступниками директорів шкіл із виховної роботи та педагогами-організаторами      

Х. Наради з керівниками дошкільних навчальних закладів                          

ХІ. Наради з керівниками позашкільних закладів                                           

ХІІ.    Комплексні перевірки         

XIII.  Здійснення управлінського контролю      

XIV. Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно-правові документи для постійного керівництва в роботі та з термінами виконання у 2010 році       

І. Пріоритетні напрямки роботи на 2011 рік

У 2010 році зусилля працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів району були зосереджені на вирішенні таких завдань:

 •  оптимізація мережі навчальних закладів із урахуванням демографічних, економічних і соціальних перспектив розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці, вимог сьогодення та потреб суспільства; створення навчално-виховних об’єднань; створення та розгалуження мережі освітніх округів з олорою на вищі навчальні заклади; забезпечення підготовки переходу до профільної старшої школи;
 •  створення здоров’язберігаючого середовища у кожному навчальному закладі, формування навичок здорового способу життя у школярів; свідомої потреби в руховій активності, систематичних заняттях фізичною культурою та спортом; забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя дітей;
 •  виховання національно свідомих з високими моральними якостями, відповідальних громадян, які будуть добре знати і цінувать мову, культуру, історію, звичаї, традиції українського народу; 
 •  поліпшення якості освіти. Упровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладах базової програми розвитку дитини «Я у Світі». Забезпечення диференціації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення якісної допрофільної освіти, підготовки дітей до свідомого вибору профілю подальшого навчання; запровадження компетентісного підходу до організації навчального процесу; використання комплексного й інтегративного підходу до формування моделей навчально-виховного процесу;
- створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які навчаються у школах, із метою забезпечення адекватних форм і методів їх навчання і виховання;
 •  розробка системи моніторингових досліджень якості освіти, підготовка до участі в міжнародних моніторингових дослідженнях якості освіти TIMSS – 2011 та PIRLS – 2011, проведення досліджень на різних рівнях навчання;
 •  подальше удосконалення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання як передумови забезпечення рівного доступу до вищої освіти, налагодження чіткої системи інформування випускників, батьків, учителів, громадськості щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року;
 •  модернізація системи післядипломної педагогічної освіти. Запровадження в експериментальному режимі нових моделей підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників. Широке використання різних форм здобуття післядипломної освіти, включаючи дистанційну освіту, самоосвіту;
 •  децентралізацію управління та налагодження ефективної системи співпраці з громадськістю. Розробка ситемних моделей управління закладами освіти в кожному населеному пункті району на державно-громадських засадах ;
 •  підвищення соціального статусу вчителя, забезпечення морального і матеріального заохочення, соціальний захист всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечення в установленому порядку педагогічних і науково-педагогічних працівників житлом.
Аналіз виконання плану роботи за 2010 рік свідчить, що закладами освіти району здійснено значний обсяг заходів, спрямованих на виконання завдань із розвитку освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та визначення пріоритетних напрямків роботи на 2011 рік.
  Головними пріоритетними напрямками роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2011 рік визначено:  - забезпечення планомірної реалізації пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти, зазначених в Указі Президента України № 926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», програмі розвитку освіти Дніпропетровської області на 2009 – 2012 роки, регіональному проекті  « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти», в програмі розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року, інших державних і обласних галузевих, а також міжвідомчих програм з питань освіти. При формуванні основних показників районного бюджету на 2011 рік внести, у межах своїх повноважень, пропозиції щодо виділення необхідних для реалізації зазначених програм асигнувань;
-  забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів освіти;
- максимальне охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою шляхом створення нових дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп у функціонуючих ДНЗ району;
- нормативно-правове, навчально-методичне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення допрофільного і профільного навчання;
- створення електронної системи управління закладами освіти (освітнього інформаційного простору), завершення процесу підключення до мережі Інтернет, використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі;
-  продовження роботи зі створення інтегративних моделей навчальних закладів (навчальне обєднання,  навчально-виховне обєднання тощо);
- удосконалення моделі підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень ;
- активізація моніторингових досліджень рівня навченності учнів старших класів, професійного рівня вчителів-предметників;
- зосередження уваги на моральному, громадянському вихованні учнів, на їх соціальному захисті, на впровадженні в навчальне середовище здорового способу життя, утвердження демократичних засад діяльності всіх ланок системи освіти району, сприяння виявленню і підтримці творчо працюючих колективів та учасників навчально-виховного процесу;
- створення умов для навчання дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання);
- забезпечення медико-педагогічного, психолого-педагогічного, соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу;
- розвиток мережі гуртків, секцій, студій тощо позашкільних закладів освіти;
- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, забезпечення морального і матеріального заохочення.
ІІ. Організація роботи відділу освітиГрафік прийому громадянРежим роботи  
Початок роботи  9.00   
Перерва на обід  13.00-14.00   
Кінець роботи  18.00 (п’ятниця – 16.45)
П.І.П. Посада День прийому Адреса,телефон
1 ШЕРЕМЕТМиколаОлександрович Начальник відділу освіти райдержадміністрації Понеділокз 1000 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 10 41
Методичний кабінет
2 ОЛІЙНИКНаталія Миколаївна Завідуюча методичним кабінетом Вівторокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
3 ВОЛОКЛарисаПетрівна Методист методичного кабінету Четверз 09.00 до 17.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 67
4 ЗАЯЦЬНаталіяПетрівна Методист методичного кабінету Вівторокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
5 КРІЧКЕВИЧ
Євгенія
Володимирівна
Методист методичного кабінету Понеділокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 67
6 КУЖЕЛЬНаталіяОлександрівна Методист методичного кабінету Понеділокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 753 68 89
7 ЛАПІЧЕВАЛюдмилаОлексіївна Методист методичного кабінету Понеділокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
8 ПІВНЄВАНаталіяВалентинівна Методист методичного кабінету Вівторок, четверз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 67
9 СІРГІЄНКООльгаОлексіївна Методист методичного кабінету Четверз 09.00 до 17.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
10 СІТАЛОТетянаАнатоліївна Методист методичного кабінету Четверз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
11 ТЕГЗАТетянаЮріївна Методист методичного кабінету Вівторокз 10.00 до 18.00 м. Дніпропетровськ,вул.Теплична, 5тел. 27 80 63
ІІІ. Питання, які будуть розглядаться на колегіях райдержадміністрації
Дата/Питання, які виносяться на розгляд Відповідальні Примітки
І КВАРТАЛ
1. Про стан виконання Програми розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 рокуОбгрунтування:УказПрезидентаУкраїни№926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», Програма розвитку освіти Дніпропетровської області на 2009 – 2012 роки Олійник Н.М. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії
ІІ КВАРТАЛ    
1.Про організацію соціального захисту учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти району.Обгрунтування: Закон України №2402-ІІІ від 26.04.2001р. «Про охорону дитинства»,  постанова КМУ № 226 від 05.04.1994 р. « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей- сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування». Сіргієнко О.О. Питання для розгляду на засіданнях колегії в порядку контролю
ІІІ КВАРТАЛ
1.Стан патріотичного виховання учнівської молоді в закладах освіти району. Обґрунтування:    розпорядження КМУ від 08.12.09. № 1494-р « Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді», Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Волок Л.П. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії
 IV КВАРТАЛ
1.Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі Обгрунтування:Закон України «Про загальну середнюосвіту», Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», УказПрезидентаУкраїни№926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні»,програма розвитку освіти Дніпропетровської області на 2009 – 2012 роки, програма розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року Півнєва Н.В. Питання для розгляду на засіданнях колегії в порядку контролю
IV. Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради
Дата/Питання, які виносяться на розгляд Відповідальні
І КВАРТАЛ
   Про затвердження заходів до « Програми розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року» на 20011рік. Шеремет М.О.Олійник Н.М.
ІІ КВАРТАЛ  
   Оздоровлення дітей та підлітків у 2011 році. Про взаємодію закладів освіти й органів місцевого самоврядування щодо реалізації вимог Закону України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Сітало Т.А.
ІІІ КВАРТАЛ
Упорядкування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів в контексті регіонального проекту «Новій Дніпропетровщини – новий стандарт освіти» Кужель Н.О.
 IV КВАРТАЛ  
Вдосконалення системи позашкільної освіти в Дніпропетровському районі, щодо реалізації вимог постанови КМУ від 27.08.2010рю № 785, наказу МОН № 868 від 13.09.2010р. Тегза Т.Ю.
ЩОКВАРТАЛЬНО (відповідно до графіку проведення сесій районної ради)
Уточнення показників районного бюджету галузі. Данілович О.І.
ПРОТЯГОМ РОКУ
Внесення пропозицій щодо покращення матеріально-технічної бази й інших питань життєдіяльності, потребуючих розгляду на сесіях районної ради (в разі потреби). Заяць Н.П.
V. Питання, які не потребують колегіального обговореннярайдержадміністрації та районної ради
Дата/Питання Форма документу Відповідальні
СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ
Про стан проходження опалювального сезону 2010/2011 років, робота з контрольними документами. Збір та підготовка матеріалів керівництву РДА Поливяний В.В.Полях Л.В.
БЕРЕЗЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ
Районні стипендії, премії учням-переможцям олімпіад, конкурсів . Робота з контрольними документами. Наказ відділу освіти Лапічева Л.О.Полях Л.В.
ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ
Про підготовку закладів освіти району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року, про хід проходження оздоровчої кампанії, затвердження мережі., робота з контрольними документами. Щотижневе проведення штабів Полив’яний В.В.Сітало Т.А.Півнєва Н.В.Полях Л.В.
ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ
Про стан виконання норм харчування в ДНЗ, робота з контрольними документами. Збір та підготовка матеріалів керівництву РДА Кужель Н.О.Полях Л.В.
VI. План засідання колегій відділу освіти
Дата/Порядок денний Відповідальні
СІЧЕНЬ
    Про підсумки роботи закладів освіти району у 2010 році та завдання розвитку галузі на 2011 рік на виконання Указів президента України від 04.07.2005 № 10113/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», №926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту                   « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти», Шеремет М.О.Олійник Н.М.Поливяний В.В.Данілович О.І.Кужель Н.О.Волок Л.П.
      Про стан медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ. Наказ МОН № 518/674 від 20.07.09. Тегза Т.Ю.
БЕРЕЗЕНЬ
      Про рівень навчальних досягнень учнів 8,10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики та історії України.      За підсумками проведення моніторингу навчальних досягнень( Указ Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 10.06.2008 р. № 510/55 «Про спільні заходи МОН та АПН України щодо створення системи моніторингових досліджень різних рівнів системи загальної середньої освіти з української мови, математики та історії України»). Кужель Н.О.Лапічева Л.О.Волок Л.П.
      Про створення єдиного інформаційного освітнього простору. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», УказПрезидентаУкраїни№926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні»,програма розвитку освіти Дніпропетровської області на 2009 – 2012 роки, програма розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року  Півнєва Н.В.
ЧЕРВЕНЬ
    Про державну атестацію закладів освіти в 2011 році (КЗ Горьківська СЗШ, Підгородненська СЗШ №4, Волоська СЗШ, Степнянська СЗШ, ДНЗ «Івушка») на виконання наказу Міністерства освітиі науки України від 14.02.2005 № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів». Олійник Н.М.Заєць Н.П.Тегза Т.Ю.Кужель Н.О.
      Про роботу закладів освіти по виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VІ та реалізації районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровського району на 2009 – 2013 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 28.04.09. Сітало Т.А.
Діяльність закладів дошкільної освіти щодо проведення оздоровчої кампанії „Літо-2011” ( за підсумками тематичної перевірки) Кужель Н.О.
ВЕРЕСЕНЬ
     Пріоритетні напрямки роботи закладів освіти Дніпропетровського району в 2011-2012 н.р. Шеремет М.О.
     Стан виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» в частині забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей старшого шкільного віку. Кужель Н.О.
     Про стан готовності матеріально-технічної бази навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 н.р. Поливяний В.В.
ЛИСТОПАД
    Навчання дітей з особливими освітніми потребами,інтеграція їх у суспільство. Робота закладів освіти із впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання. На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти. Олійник Н.М.
Робота закладів освіти щодо виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей.Указ Президента № 927/2010 від 30.09.2010. Лапічева Л.О.Волок Л.П.
      Про результати науково-дослідницької та експериментальної роботи Любимівської СШ, Новоолександрівської СШ «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів». Овсюк О.М.Маслова Л.О.
VII. Наради, семінари з керівниками закладів освіти
Дата/Порядок денний Відповідальні
ЛЮТИЙ
     Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 році відповідно до указів Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами) Лапічева Л.О.
    Про підсумки атестації навчально-виховних закладів у 2010 році на виконання наказу Міністерства освітиі науки України від 14.02.2005 № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів». Олійник Н.М.Заяць Н.П.Крічкевич Є.В.Кужель Н.О.
    Про участь закладів освіти району в Тринадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011». Шеремет М.О.
БЕРЕЗЕНЬ
     Семінар-нарада щодо спільної роботи навчальних закладів із позашкільними установами освіти району на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді». Олійник Н.М.Волок Л.П.
КВІТЕНЬ
     Про результати соціально-педагогічного патронажу дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, учнів загальноосвітніх закладів району. Сіргієнко О.О,
Про результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 891. Лапічева Л.О.
ТРАВЕНЬ
     Про хід виконання Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» в частині навчально-матеріального забезпечення позашкільних закладів району.Планування оздоровлення дітей пільгових категорій . Волок Л.П.Сіргієнко О.О.
     Спільна нарада з представниками Дніпропетровської центральної районної лікарні щодо відповідності навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури, та санітарних правил та норм, у частині дотримання техніки безпеки, використання спортивної бази відповідно до рішення колегії Міністерствп освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту від 11.11.2008 № 11/1, 10, 13/1-2, Наказ МОН України №518/674 від 20.07.2009 Тегза Т.Ю.
ЧЕРВЕНЬ
     Семінар-нарада з питань формування якісного та ефективного кадрового резерву в закладах освіти згідно Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.1999 № 50.Указ Президента України №926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти».    Про своєчасне забезпечення грошових виплат дітям сиротам, та дітям позбавлених батьківського піклування, передбачених чинним законодавством. Заяць Н.П.Сіргієнко О.О.
ЛИПЕНЬ
     Про хід виконання пріоритетних напрямків у поліпшенні матеріально-технічного стану навчальних закладів району на виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та № 926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту                   « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти», Поливяний В.В.
СЕРПЕНЬ
Серпнева нарада педагогічних працівників району. Шеремет М.О.
ВЕРЕСЕНЬ
      Семінар-нарада з питань організації і проведення атестації педагогічних працівників у 2011 – 2012 навчальному році у закладх освіти району згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 № 310 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.1993 за № 176.   Основні норми законодавства щодо охорони дитинства. Заяць Н.П.Сіргієнко О.О.
     Про організований початок 2011 – 2012 навчального року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про організований початок 2011 – 2012 навчального року». Олійник Н.М.
ЖОВТЕНЬ
     Про функціонування бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах на виконання витягу з наказу Міністерства освіти України від 14.05.1999 № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу». Крічкевич Є.В.
ЛИСТОПАД  
 Законодавство про соціальний захист дитинства як один із важливих напрямків роботи школи Сіргієнко О.О.
ГРУДЕНЬ
    Про впровадження в Україні нових форм державної опіки над дітьми на виконання Закону України від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Сіргієнко О.О.
Поточні питання.  
VIII. Наради з заступниками директорів шкіл із навчально-виховної роботи
Дата/Порядок денний Відповідальні
ЛЮТИЙ
    Система організації контролю навчально-виховного процесу у закладах освіти району. Олійник Н.М.
     Про підсумки роботи навчальних закладів у І семестрі 2010 – 2011 н.р. (результати, проблеми, невирішені питання, завдання на настпний рік). Кужель Н.О.Заяць Н.П.Крічкевич Є.В.Сітало Т.А.
БЕРЕЗЕНЬ
   Організація контролю за підвищенням якості навчання і скороченням пропусків занять у навчальних закладах району. Олійник Н.М.
      Новітні інформаційно-комунікативні технології як сучасний засіб підвищення результативності навчальної та виховної діяльності. Півнєва Н.В.
КВІТЕНЬ
      Про підсумки участі учнів району в інтелектуальних змаганнях, конурсах, турнірах на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 891 Олійник Н.М.Лапічева Л.О.
Аналіз відвідування дітьми пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів Сіргієнко О.О.
ТРАВЕНЬ
   Сучасні підходи та інтерактивні технології навчання як засіб розвитку інноваційної особистості учнів. Олійник Н.М.
       Науково-методичний супровід забезпечення профільного навчання у старшій школі та завдання щодо організації профільної та до профільної підготовки Лапічева Л.О.
ЧЕРВЕНЬ
      Впровадження моніторингу та аналіз реалізації Державної програми «Вчитель» у навчальних закладах району. Заєць Н.П.
Поточні питання.  
СЕРПЕНЬ
     Про підсумки роботи закладів освіти району у 2010 – 2011 навчальному році та сучасні тенденції науково-методичної роботи на новий навчальний рік. Олійник Н.М.
   Про підсумки літнього оздоровлення дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
ВЕРЕСЕНЬ
      Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2011 – 2012 навчальному році у закладх освіти району. Заєць Н.П.
      Про співпрацю органів освіти, служб у справах дітей, центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді у питаннях надання правової та соціальної допомоги дітям пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
ЖОВТЕНЬ
     Про підсумки роботи з підготовки закладів освіти району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Поливяний В.В.
     Про впровадження моніторингу з питань організації передплати на періодичні видання. Крічкевич Є.В.
     Про роботу адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів району з багатодітними сім’ями та сім’ями соціально вразливих категорій. Сіргієнко О.О.
ГРУДЕНЬ
     Про завдання колективів навчальних закладів району по завершенню І півріччя 2011 – 2012 навчального року. Олійник Н.М.
    Про формування банку даних на замовлення документів про освіту. Півнєва Н.В.
    Про дотримання вимог нормативно-правових документів при організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня. Кужель Н.О.
Поточні питання.  
ІХ. Наради із заступниками директорів шкіл із виховної роботи таз педагогами-організаторами
Дата/Порядок денний Відповідальні
ЛЮТИЙ
       Основні пріоритетні напрямки виховної роботи на ІІ півріччя 2010 – 2011 навчальний рік у закладах освіти району. Волок Л.П.
      Організація учнівського самоврядування та його розвиток у загальноосвітніх навчальних закладах району. Волок Л.П.
      Про стан злочинності серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району за підсумками 2010 року. Сітало Т.А.
      Про підсумки проведення новорічних свят для дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
БЕРЕЗЕНЬ
     Про посилення контролю за обліком відвідування учнями школи. Сітало Т.А.
      Дієвий контроль адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів за працевлаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – гарантія здобуття ними професійно-технічної та вищої освіти. Сіргієнко О.О.
ТРАВЕНЬ
      Про стан зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах району на виконання Указу Президента України від 15.05.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» та №926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти» Волок Л.П.
     Безумовне виконання керівництвом закладів освіти району Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Сітало Т.А.
   Оформлення документації для оздоровлення дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
ЧЕРВЕНЬ
    Про стан злочинності серед учнів шкіл району за І півріччя 2011 року. Волок Л.П.
    Про своєчасне забезпенння грошових виплат дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, передбачених чинним законодавством. Сіргієнко О.О.
    Про підсумки виховної роботи у закладах освіти району за 2010 – 2011 навчальний рік (результати, проблеми, невирішені питання, завдання на наступний навчальний рік). Волок Л.П.
СЕРПЕНЬ
   Про підсумки літнього оздоровлення у пришкільних оздоровчих таборах. Сітало Т.А.
   Створення належних умов щодо навчання і виховання дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
ВЕРЕСЕНЬ
    Про підсумки виховної роботи у закладах освіти району на 2010 – 2011 навчальний рік. Робота заступників із виховної роботи та педагогів-організаторів по організації виховного процесу. Волок Л.П.
    Про підсумки роботи позашкільних закладів району за минулий навчальний рік. Волок Л.П.
    Про проведення громадського огляду умов утримання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту неповнолітніх для дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
ЖОВТЕНЬ
      Роль учнівського самоврядування у формуванні соціально-активної особистості учня – юного громадянина Української держави. Волок Л.П.
   Про оновлення банку даних дітей пільгових категорій. Сіргієнко О.О.
   Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти району. Сітало Т.А.
ГРУДЕНЬ
    Про підсумки виховної роботи за І півріччя 2011 – 2012 навчальний рік. Волок Л.П.
    Про заходи щодо організації та проведення новорічних, різдвяних свят та зимових канікул. Волок Л.П.
    Про підготовку державної статистичної звітності та документації з питань соціального захисту дітей пільгових категорій, учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Сіргієнко О.О.
Х. Наради з керівниками дошкільних навчальних закладів
Дата/Порядок денний Відповідальні
ЛЮТИЙ
Реалізація дошкільними навчальними закладами Дніпропетровського району  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 та Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та охорони здоров’я України від 17.04.06 № 298/227 Кужель Н.О.
БЕРЕЗЕНЬ
   Атестація педагогічних працівників в ДНЗ району в 2010-2011 навчальному році Кужель Н.О.
Робота з педкадрами в міжкурсовий період. Кужель Н.О.Заяць Н.П.
КВІТЕНЬ
Підготовка до проведення оздоровчої кампанії в дошкільних навчальних закладах району «Літо-2011» Кужель Н.О.
ЧЕРВЕНЬ
Про підсумки роботи педагогічних колективів ДНЗ району шодо реалізації обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та впровадження загальнорайонної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості: інноваційна практика та педагогічний досвід» у практику діяльності дошкільних навчальних закладів регіону. Кужель Н.О.
ВЕРЕСЕНЬ
Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в новому навчальному році. Кужель Н.О.
ЛИСТОПАД
Контрольно-аналітична діяльність в системі адаптивного управління дошкільним закладом Кужель Н.О.
ХІ. Наради з керівниками позашкільних закладів
Дата/Порядок денний Відповідальні
ЛЮТИЙ
     Шляхи удосконалення роботи  позашкільних закладів освіти Дніпропетровського района на виконання Закону України «Про позашкільну освіту» , Постанов КМУ від 27.08.2010р.№ 769 і № 785. Волок Л.П.
ТРАВЕНЬ
     Про стан і перспективи розвитку позашкільної роботи у системі освіти району на виконання Закону України «Про позашкільну освіту» Указу Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» та№926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту                   « Новій Дніпропетровщині –  новий стандарт освіти» Волок Л.П.
СЕРПЕНЬ
      Аналіз виконання навчальних програм та планів у позашкільних навчальних закладах району та завдання на наступний навчальний рік. Волок Л.П.
ВЕРЕСЕНЬ
      Виконання обласної програми «Обдаровані діти» та робота з обдарованими дітьми у позашкільних закладах  району. Волок Л.П.Лапічева Л.О.
ЖОВТЕНЬ
     Про стан та організацію роботи учнів Дніпропетровського району в Малій академії наук України на виконання Закону України «Про позашкільну освіту» Указу Президента України від 24.04.2000                          № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді». Волок Л.П.Тегза Т.Ю.
ГРУДЕНЬ
     Стан роботи позашкільних закладів щодо охоплення гуртковою роботою дітей пільгових категорій та дітей, які перебувають на профілактичному обліку в закладах. Волок Л.П.Сіргієнко О.О.
 ХІІ. Комплексна перевіркаЛЮТИЙУправлінська діяльність комунального закладу Горьківська середня загальноосвітня школа із питань реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».КВІТЕНЬУправлінська діяльність комунального закладу Степнянська середня загальноосвітня школа із питань реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».ЖОВТЕНЬУправлінська діяльність комунального закладу Підгородненська середня загальноосвітня школа №4 із питань реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».ЛИСТОПАДУправлінська діяльність комунального закладу Волоська середня загальноосвітня школа із питань реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».Державна атестація дошкільних навчальних закладівЖОВТЕНЬКомунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку №7 «Івушка» Підгородненської міської ради.Методичні виїздиТРАВЕНЬМета: надання методичної допомоги новопризначеним завідуючим ДНЗ (ДНЗ «Берізка» Степова сільська рада, ДНЗ №35 «Сонечко» Степнянська сільська рада).Тематичні перевірки дошкільних навчальних закладівСІЧЕНЬ – ЛЮТИЙОрганізація харчування в дошкільних навчальних закладах ( ДНЗ «Чарівна казка» Любимівської сільської ради, ДНЗ №1, №7 Підгородненської міської ради, ДНЗ № 19 «Івушка» Партизанської сільської ради, ДНЗ №3 «Буратіно» Чумаківської сільської ради, ДНЗ № 34 «Ромашка» Волоської сільської ради, ДНЗ №6 «Червона шапочка» Ювілейної селищної ради, ДНЗ № 4 « Рябінушка» Олександрівської сільської ради).КВІТЕНЬРеалізація сучасних підходів до створення розвивального життєвого простору в дошкільних навчальних закладах району (ДНЗ «Веселка» Ново миколаївської сільської ради, ДНЗ № 12  «Мальвіна» Сурсько-Литовської сільської ради, ДНЗ №35 «Сонечко» Степнянської сільської ради).ЛИСТОПАДКонтрольно-аналітична діяльність в системі адаптивного управління дошкільним навчальним закладом  ( ДНЗ №9 «Сонечко» Орджонікідзевської  сільської ради, ДНЗ №1 Підгородненської міської, ДНЗ «Сонечко» Чумаківської сільської ради, ДНЗ №2«Берізка» Ювілейної селищної ради, ДНЗ «Пролісок» Балівської сільської ради, ДНЗ № 4 « Рябінушка» Олександрівської сільської ради).ХІІІ. Здійснення управлінського конторолю
Дата/Порядок денний Відповідальні
ПОСТІЙНО
   Контроль за дотриманням планомірного виконання Програми розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року, інших державних і обласних галузевих, а також міжвідомчих програм з питань освіти. Олійник Н.М.
   Контроль із питання виплати заробітної плати закладів освіти району. Данілович О.І.
   Контроль за проведенням ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти району на відповідність «Державним санітарним правилам інормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПІН 5.5.2.008-01, іншим нормативним документам. Поливяний В.В.
    Контроль за організацією харчування у навчальних закладах району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Поливяний В.В.
    Формування якісного кадрового резерву на педагогічних працівників закладів районного підпорядкування, надання пропозицій щодо призначень на ці посади. Заяць Н.П.
ПРОТЯГОМ РОКУ
    Забезпечення функціонування оптимальної районної мережі навчально- виховних закладів усіх рівнів, типів і форм власності, яка б надавала населенню району умови для реалізації гарантованих Ст.53 Конституції України та законодавством України про освіту прав на здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Шеремет М.О.
    Про стан пожежної безпеки та побутового травматизму в навчальних закладах серед учнів, вихованців і заходи щодо їх профілактики. Тегза Т.Ю.
     Здійснення заходів щодо подальшого забезпечення впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах освіти Дніпропетровського району. Лапічева Л.О.
    Активізації процесу повного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району сучасними технічними засобами, комп’ютерною технікою й телекомунікаційними засобами підключення до мережі Інтернет, забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Півнєва Н.В.
СІЧЕНЬ
    Про стан проходження опалювального сезону 2010/2011 років. Поливяний В.В.
    Про організацію та підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів освіти у 2011 році. Олійник Н.М.Лапічева Л.О.
ЛЮТИЙ
    Про стан проходження опалювального сезону 2010/2011 років. Поливяний В.В.
     Про якість використання комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах району. Півнєва Н.В.
Сучасні методи та прийоми проведення уроків читання в школі І ступеня Кужель Н.О.
БЕРЕЗЕНЬ
    Про стан проходження опалювального сезону 2010/2011 років. Поливяний В.В.
КВІТЕНЬ
    Про організацію та підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів освіти у 2011 році. Олійник Н.М.Лапічева Л.О.
ТРАВЕНЬ
    Здійснення аналізу щодо спільної роботи загальноосвітніх навчальних закладів із позашкільними установами району. Олійник Н.М.Волок Л.П.
     Про проведення державної підсумкової атестації в закладах освіти району відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Олійник Н.М.Лапічева Л.О.Півнева Н.В.
Організація та проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровського району в 2010-2011 навчальному році. Кужель Н.О.
ЧЕРВЕНЬ
     Про оздоровлення дітей та підлітків згідно вимог Закону України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Наказ головного управління освіти і науки та управління з питань молоді та спорту облдержадміністрації від 14.05.2009 року № 385 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2009 року», Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2009 року №Р-215/0/3-09 «Про погодження проекту регіональної програми «Про оздоровлення та відпочинок дітей Дніпропетровській області у 2009 – 2013 роках»». Сітало Т.А.
     Про організацію виховної роботи у пришкільних оздоровчих таборах загальноосвітніх навчальних закладів району. Волок Л.П.
     Про підготовку закладів освіти району до нового 2011-2012 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Поливяний В.В.
ЛИПЕНЬ
   Про оздоровлення дітей та підлітків згідно вимог Закону України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Сітало Т.А.
СЕРПЕНЬ
    Про підготовку закладів освіти району до нового 2011 -2012 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Поливяний В.В.
    Про оздоровлення дітей та підлітків згідно вимог Закону України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Сітало Т.А.
ВЕРЕСЕНЬ
    Здійснення аналізу щодо стану підготовки та забезпечення умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів району. Лапічева Л.О.
     Про стан виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Заяць Н.П.
    Про спільну роботу відділу освіти та загальноосвітніх навчальних закладів району щодо організованого початку 2011 – 2012 навчального року відповідно до чинного законодавства. Олійник Н.М.Кужель Н.О.
Організація науково-методичної роботи в школі І ступеня освітніх закладів району. Кужель Н.О.
ЖОВТЕНЬ
     Виконання законодавства України щодо забезпечення безкоштовного підвезення учнів до місця навчання та в зворотному напрямку. Поливяний В.В.Тегза Т.Ю.
      Про хід виконання постанви Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку щодо одржання громадянами обов’язкової середньої освіти» та Всеукраїнського рейду «Урок» щодо надання загальної середньої освіти у навчальних закладах рацону. Олійник Н.М.Півнєва Н.В.
     Про стан зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя на виконання Указу Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.05.2002 № 258/2002 у навчальних закладах району. Волок Л.П.
          Про стан проходження опалювального сезону 2011/2012 років. Поливяний В.В.
ЛИСТОПАД
      Здійснення аналізу щодо розвитку та вдосконалення позашкільної освіти в районі. Волок Л.П.
      Про стан проходження опалювального сезону 2011/2012 років. Поливяний В.В.
ГРУДЕНЬ
       Про стан проходження опалювального сезону 2011/2012 років. Поливяний В.В.
       Здійснення аналізу щодо формування якісної та ефективної кадрової політики у закладах освіти району. Заяць Н.П.
ХІV. Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно- правові документи для постійного керівництва в роботі та з термінами виконання в 2010 р.
 •  Конституція України.
 •  Закон України „Про освіту”.
 •  Закон України „Про загальну середню освіту”.
 •  Закон України „Про дошкільну освіту”.
 •  Закон України „Про позашкільну освіту”.
 •  Закон України „Про вищу освіту”.
 •  Закон України „Про професійно-технічну освіту”.
 •  Закон України „Про інноваційну діяльність”.
 •  Закон України „Про наукову та науково-технічну діяльність”.
 •  Закон України „Про науково-технічну інформацію”.
 •  Закон України „Про авторське право і суміжні права”.
 •  Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”.
 •  Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
 •  Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України”.
 •  Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
 •  Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.
 •  Закон України „Про державне регулювання у сфері трансферу технологій”.
 •  Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
 •  Закон України „Про державну службу”.
 •  Закон України „Про боротьбу з корупцією”.
 •  Закон України „Про звернення громадян”.
 •  Постанова Верховної Ради України „Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технологічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні”.
 •  Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.
 •  Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”.
 •  Указ Президента України від 11.07.2006 № 606/2006 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.04.2006 „Про затвердження Концепції Державної цільової програми інноваційної інфраструктури на 2007-2011 роки”.
 •  Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”.
 •  Указ Президента України від 12.09.1995 № 832 „Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні”.
 •  Указ Президента України від 18.09.2008 № 1105 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”.
 •  Указ Президента України від 20.12.2007 № 1228/2007 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.
 •  Указ Президента України від 30.11.2005 № 1674/2005 „Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні”.
 •  Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.
 •  Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 „Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”.
 •  Указ Президента України від 25.09.2008 № 857/2008 „Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 „Про ліцензування освітніх послуг”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.203 № 1444 „Про затвердження програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання”
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 674 „Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 504 „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без піклування батьків” (зі змінами та доповненнями).
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 „Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості знань”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2007 № 1016 „Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки”.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 „Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо одержання громадянами обов’язкової середньої освіти”.
 •  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”.
 •  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 „Про внесення змін до плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”.
 •  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р „Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2015 року”.
 •  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 567-р „Про підготовку та відзначення 300-річча подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу”.
 •  Доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.2001 № 8883/3 „До Постанови Верховної Ради України „Про стан, напрямки, реформування і фінансування освіти в Україні” від 21.07.2001 № 2551-III”.
 •  Доручення Кабінету Міністрів України від 14.10.2006 № 879 „Про всебічне вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення”.
 •  Окреме доручення Кабінету Міністрів України від 18.10.2004 № 9695/101/1-04 щодо виконання пункту 6 доручення Прем’єр-міністра України від 01.03.2004 № 9695/1 стосовно створення умов для залучення малого підприємництва в інноваційну сферу та формування регіональних фінансово-кредитних установ для фінансування наукових та інноваційних проектів.
 •  Доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 16426/1/1-08 щодо плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”.
 •  Наказ Міністерства освіти України від 18.08.1998 року № 305 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”.
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”.
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України „Про організований початок 2009-2010 навчального року”.
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 № 461 „Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки”.
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2009 № 985 ,, Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів із української мови, математики та  історії України”.
 •  Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 № 10/12-2 щодо затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі.
 •  Доручення Міністерства фінансів України від 22.01.2009 № 31-17000-02-21/1624 „Про обсяги заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів.
 •  Лист Міністерства освіти і науки України від 09.09.2003 № 1/9-409 щодо стану організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.
 •  Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2003 № 82-р-03 „Про спільну роботу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в області щодо розвитку освіти на виконання Указу Президента України від 15.07.2002 № 640/2002 „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанови КМУ від 20.07.1999 № 1305 „Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”, програми „Сільська школа” на період до 2012 року”.
 •  Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.2006 № 384-р-06 „Про організацію робіт щодо оформлення прав на земельні ділянки, надані у користування установам і закладам освіти”.
 •  Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2007 № 84-р-07 „Про координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації”.
 •  Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.06.2008 № Р-334/0/3-08 „Про затвердження комплексних заходів з реалізації положень Указу Президента України від 20.04.2008 № 244/2008 щодо створення належних умов для здобуття освіти в області на 2008-2011 роки”.
 •  Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2009 № Р-35/0/3-09 „Про погодження проекту комплексної програми розвитку освіти у Дніпропетровській області на 2009-2012 роки”.
 •  Доручення голови облдержадміністрації від 19.02.2009 № 07-10/0/35-09 „Про заміну дерев’яних вікон на метало пластикові у навчальних закладах області”.
 •  Протокол наради голови Дніпропетровської облдержадміністрації з міськими головами від 18.09.2008 № 08-5176/1/2-08.
 •  Протокол наради голови Дніпропетровської облдержадміністрації з міськими головами та  головами райдержадміністрацій від 10.02.2009       № ПГ-08-5/0/36-09.
 •  Регіональна програма „Молодь Дніпропетровщини. 2007-2011 роки” (рішення обласної ради від 26.06.2001 № 371-16/XXIII зі змінами та доповненнями).
 •  Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2012року (рішення обласної ради від 23.05.2008 № 386-15/V).
 •  Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року (рішення облради від 23.05.2008 № 385-15/V) при коригуванні бюджету за результатами I кварталу 2009 року.
 •  Програма розвитку освіти Дніпропетровського району до 2012 року (рішення районної ради від25.01. 2008 № 2333-17/V).
Нотатки___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________