Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

 

Кадрова робота

                    Робота з педагогічними кадрами за період 2010-2011 рр.     
   Робота з педагогічними кадрами  закладів освіти району проводиться відповідно  до Законів України «Про освіту», «Про загальну  середню освіту до Законів України «Про освіту», «Про загальну  середню освіту», обласної та районної комплексних програм «Кадри» та інших нормативно- законодавчих актів, які регламентують роботу з кадрами. Згідно цих програм передбачається забезпечення освітніх установ району кваліфікованими працівниками із спеціальною педагогічною підготовкою. Всього в установах освіти працює  741 педагогічний працівник, з них 564 вчителя, 121 вихователь, 56 працівників позашкільних установ. Педагогічний склад району збільшився на 0,5% у порівнянні з минулими роками. Освітній рівень педагогів  достатній. Вищу освіту мають 524 чол., що складає 70,7 % . З них 430 (76,2%) вчителів ЗНЗ, 38 (31,4%) вихователів дошкільних навчальних закладів, 42 (75%) позашкільних навчальних закладів. З середньою спеціальною освітою працює 71 вчитель (12, 6%) від загальної кількості вчителів, 81 вихователь ДНД (66,9%) від загальної кількості вихователів, 12 працівників позашкільних навчальних закладів (21,%). Проти 2008-2011рр. освітній рівень педагогів зріс на 4%.                    
Позитивним є той факт, що сьогодні 23 педпрацівники здобувають заочну вищу педагогічну освіту  (4%) ,а це найближчим часом сприятиме підвищенню освітнього рівня.    Сьогодні ДНУ імені Олеся Гончара та Криворізький державний  педуніверситет  надає можливість заочного навчання за бюджетні кошти , тому адміністраціям шкіл та керівникам ДНЗ району необхідно зайняти принципову позицію щодо одержання вчителями та вихователями ДНД середньої спеціальної та вищої освіти. Принципово також необхідно підходити до обов’язкового одержання педагогічної освіти неспеціалістами (інженерами, механіками, працівниками інших професій), які працюють та педагогічних посадах; а таких у школах 17. Особливо це стосується тих, які були прийняті з порушенням Закону України «Про освіту», після 2000 року. На сьогодні заклади освіти повністю укомплектовані адміністративними кадрами. Із 29 керівників стаж керівної роботи понад 10 років -20 чол.,  два керівники - до 3-х років. Аналіз якісного складу адміністративного корпусу свідчить про те, що всі установи освіти укомплектовані спеціалістами  з достатнім рівнем кваліфікації. 203 вчителя мають вищу категорію (36%),  130 – першу категорію (23%) , спеціаліст ІІ категорії-41 (7,3%) , спеціаліст- 56(9,9%). Слід сказати, що  педзвання «Вчитель-методист» - 63 вчителя (11,1%), педзвання «Старший вчитель»-27 чол. (4,8%.)Почесне звання «Заслужений вчитель України» -2, Лауреат обласної  педагогічної премії -4. Щорічно у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти педпрацівники району згідно плану-графіка підвищують кваліфікацію. Порівняно з 2008 , 2009 рр. у 2011 році план виконано на 117%, що займає 3 місце серед навчальних закладів області . Два керівники ЗНЗ району, 1 заступник з навчально-виховної роботи і методист методичного кабінету відділу освіти пройшли  підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, місто Київ. Як серед керівників району, так і у педагогічних колективах з кожним роком збільшується кількість вчителів пенсійного віку.  Станом на 01.09.2011 року 115 вчителів ЗНЗ району пенсійного віку. Це складає 24% від загальної кількості педпрацівників. У зв’язку з цим складено перспективний план потреби  педагогічних працівників до 2012 року. Здійснено заходи щодо постійного виконання положень Законів України «Про освіту»ст..57, щодо забезпечення стажування молодих спеціалістів. Відділ освіти працює над питанням омолодження педкадрів. Сьогодні у ЗНЗ району працює 45 молодих спеціаліста до 3-х років. Протягом трьох років із-за відсутності житла та низької зарплати звільнилися 7 молодих спеціалістів. Тому постає питання про посилення профорієнтаційної роботи  серед випускників своїх шкіл. Ця проблема потребує особливої уваги та відношення до молодого спеціаліста зі сторони держави. Поліпшився соціально-економічний стан педагогів. На матеріальне стимулювання витрачено 12 мільйонів гривень. У 2009 році було виділено 6 квартир. Відділ освіти разом із  навчальними закладами району щорічно бере участь у Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні ». Працюємо над проблемою створення системної моделі навчання, побудованої на врахуванні індивідуальних нахилів та особливостей кожного учня. Забезпечуємо профільну підготовку, достатню для здійснення  профільної діяльності, виховуємо національно свідому, гармонійно розвинуту , творчу особистість, справжнього громадянина України в світлі концепції національного виховання.  Учасники виставки брали участь у семінарі на тему « Різнорівневі підходи  до профільного навчання». Доповідачі - начальник відділу освіти Шеремет М.О., директор ЦЕНТУМу  Боярчук І.П.. Почесним званням «Лідер сучасної освіти в Україні-2010» удостоєний відділ освіти. Свідоцтвом «Сучасна освіта  в Україні – 2010 у номінації «Інновації у навчальному процесі загальноосвітньої школи та у позашкільній освіті»  бронзовою медаллю нагороджений відділ освіти і КЗ Центр еколого-натуралістичної творчості і учнівської молоді. Єдина початкова школа в районі і в області, яка нагороджена Почесним званням «Лідер освіти в Україні», Ювілейна початкова школа №2 (директор школи- Полупанова В.М.). Відділ освіти Дніпропетровської райдержадміністрації на чолі з начальником віділу освіти Шереметом М.О.  бере активну участь у конференціях, семінарах різного рівня. Так  на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проходила Міжнародна конференція, на якій Шеремет М.О. виступив із доповіддю «Практика модернізації природничої освіти в умовах профільного навчання». З 08.04 по 09 04 2010 року Микола Олександрович  брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції. Тема його виступу »Розвиток критичного мислення педагога в умовах сучасної школи». Матеріали доповіді опубліковані у науково-методичному збірнику «Науково- методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів». Методисти методичного кабінету разом із керівниками навчальних закладів готові до глибокої аналітичної діяльності та прийняття на її основі кваліфікованих управлінських рішень. Так з 04.листопада по 6 листопада проходив І Всеукраїнський з’їзд  педагогічних працівників дошкільної освіти. Учасниками з їзду були методист з питань дошкільної освіти  Кужель Н.О. та завідуюча ДНЗ комбінованого типу (ясла-садок) «Берізка» Яцишина Л.М.. З 02.07.2010 по 07.07 2010р. у місті Яремчі проходив Всеукраїнський семінар координаторів Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» під егідою ЮНЕСКО. Методист методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації виступила із доповіддю на тему  «Пошук і залучення обдарованих дітей з метою популяризації математичної освіти». Участь у Міжнародному математичному конкурсі Кенгуру» брали участь 1232 учні загальноосвітніх навчальних закладів району. Заступник директора з навчально-виховної роботи  КЗ Любимівська ЗСШ Маслова В.О. з 24.11. по 27.11.2010 р.брала участь у Міжнародній  науково- практичній конференції  «Здоров’єзберігаючі технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до Європейського освітнього простору», що проходив у місті Луцьку. Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів брали участь У Другій виставці «Інноватика  в освіті України» з метою презентації діяльності освітян  району в роботі виставки. На виставку делегована методист з інформаційно-методичних питань КЗ Центр еколого- натуралістичної творчості Хавтура Т.І. З 10 по 15 жовтня 2010 року позашкільні навчальні заклади та загальноосвітні навчальні заклади були учасниками Всеукраїнського зльоті  юних натуралістів, що проходив у місті Києві.  З 26.02.по 28.02.2010 року педагогічні працівники Будинку дитячої творчості Дніпропетровського району були учасниками відкритого Чемпіонату Дніпропетровської області з гірського туризму «Рукавичка -2010», З 07.09.по 11.09.2010 року –учасники на чемпіонаті України з важкої атлетики у місті Феодосії. .Г.). Педагогічні колективи - Ювілейна початкова №2 (директор Полупанова В.М.), Ювілейна ЗСШ №1(директор школи Голедяєва С.В.), Підгородненська ЗСШ №2 (керівник ЗНЗ Каліберда С.А.) працюють за програмою «Апробація і впровадження нового змісту методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток». Над експериментальною діяльністю на рівні області за темою «Проектування особистісно- розвивального змісту навчально- виховного процесу ЗНЗ» продовжують вчителі Любимівської ЗСШ, Новоолександрівської ЗСШ. Вчителі англійської мови району активно включались у обласні конференції та семінари щодо підготовки учнів11 класів до тестування, оцінювання якості знань з англійської мови, розвитку умінь і навичок читання на уроках англійської мови за участю британського видавництва »Oxford University Press». У 2010 році слід відзначити високоякісну роботу вчителів району, які підготували учнів до обласних олімпіад (10 призерів ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін) у номінації: «Хімія» (вчитель хімії Олександрівської ЗСШ Шеремет М.О.); «Математика» (вчитель математики Партизанської ЗСШ Сухоносова К.Б.); «Історія» (вчитель історії КЗ Підгородненська ЗСШ №2); «Географія» (вчитель географії КЗ Новоолександрівська ЗСШ Комишан О.Б.); «Біологія» (вчитель біології  КЗ Паризанської ЗСШ); «Англійська мова» (вчитель КЗ Ювілейна ЗСШ №1, вчитель англійської мови Білоусова Л.В,); «Екологія» (підготувала вчитель екології Олександрівської ЗСШ Ходакова А.А). Переможцем ІV етапу з історії став учень Підгородненської ЗСШ №2 Рудик Андрій (підготувала вчитель історії Лебідь В.О., Підгородненська ЗСШ №2). Для максимального забезпечення освітянських потреб , творчих запитів школярів у районі діють 4 позашкільних заклади: Будинок дитячої творчості,Центр технічної творчості та дозвілля школярів, Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Різними видами діяльності у позашкільних закладах району охоплено більше 3 тис.учнів.  Переможці МАН-22 учні. У Всеукраїнському мовно-літературному  конкурсі імені Тараса Шевченка, у ІІІ етапі (обласному) призове місце зайняла учениця 11 класу Баглійської ЗСШ Бахмат Юлія ( підготувала вчитель української мови та літератури Степура С.В.). Вона і вийшла у фінал –буде захищати честь області. Уже який рік учні нашого району беруть активну участь у  Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. У 2010 році у ІІІ  (обласному ) етапі І місце  виборила учениця 4 класу Линник Ольга, Ювілейна початкова школа №2 (вчитель Лисковець  Г.О.) Учитель Слєпцов Ю.В., вчитель фізики КЗ Волоська ЗСШ залучає учнів школи до  Міжнародного конкурсу «Сократ». Переможцем став учень вище зазначеного навчального закладу. Для забезпечення переходу освітніх закладів на інноваційну модель розвитку «Школи майбутнього» керівники та заступники керівників ЗНЗ району проходять підвищення кваліфікації за програмою «Випереджаюча освіта» . Успішні проекти, які заслуговують високої оцінки, вміщені у збірку проектів випускників курсів директорів ЗНЗ сільський адміністративних районів області «Інноваційна модель розвитку - Школа майбутнього»: 1.Розробка моделі профільної школи як інноваційної   громади ( директор КЗ Горьківська ЗСШ Мамон Ірина Миколаївна).         
2.Розробка проекту Школи майбутнього як навчально-виховного обєднання (директор КЗ КіровськаЗСШ №2  Гладка Л.С.). 
3 .Організація діяльності навчально-виховного комплексу як моделі Школи майбутнього у сільському регіоні (директор КЗ Кіровська ЗСШ Говоруха Л.Г.)       
Протягом 2009-2011 року у періодичній пресі з’явились публікації керівників та педагогічних працівників району, а саме:
 1.  Шеремет М. Диференціація навчання у класах хіміко- біологічного профілю ( Хімія 2009 р.).
 2.  Шеремет М.Різнорівневі підходи до навчання хімії(Хімія та біологія в школі).
 3.  Шеремет М. Практика модернізації природничої освіти в умовах профільного навчання (Імідж сучасного педагога, 2010 р.).
 4.  Шеремет М. Як формувати критичне мислення на уроках історії. Історія в школі, 2009.
 5.  Шеремет М. До проблеми формування критичного мислення. Історія в школі ,2009 .
 6.  Шеремет Т. Розвиток творчого потенціалу особистості учня на уроках хімії. Нива знань .- №4, 2009 .
 7.  Бєлова-Брайченко О.Кукурудзоплетіння /.Нива знань - №4,2009
 8.  Дем’янова О.Екологічна експедиція- справжня школа живої природи. Свята справа,2010.
 9.  Недосєка В.Наш сучасний позашкільний заклад.Свята справа,2010
 10.  Волошина Н.Експедиція! Свята справа,2010
 11.  Поливяний  А. Використовуючи власні ресурси Початкова освіта, 2010
 12.  Кириченко В.День дошкільника в початковій школі.Завуч,2010
 13.  Калистий В.Активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток інтелекту,сильних здібностей, на основі використання проблемного навчання та логічних зв’язків науки фізики (системи уроків) Фізика в школах України, 2010.  
      За досягнуті успіхи у вихованні дітей, за творче ставлення до виконання професійних обов’язків , активне впровадження  сучасних продуктивних технологій в практику роботи, за забезпечення реалізації державної освітньої політики, високу професійну компетентність, результативність у навчально-виховному процесі, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти присвоєно Почесне звання «Заслужений вчитель України» - Масалова Людмила Олексіївна, директор КЗ «Любимівська СЗШ І-ІІІ ступенів», та Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії КЗ «Олександрівська СЗШ І-ІІІ ступенів». Нагрудним знаком »Відмінник освіти України» нагороджено у районі 32 педагогічних працівника. Нагрудним знаком «Олександр Макаренко» - директор Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Боярчук Іван Павлович; нагрудним знаком «Софія Русава» нагороджені: Кужель Наталія Олександрівна, методист методичного кабінету відділу освіти, та Яцишина Луїза Михайлівна, завідуюча ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Берізка» Ювілейної селищної ради, Візир Любов Іванівна, завідуюча ДНЗ №10  «Світлячок» Новоолександрівської сільської ради. Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - Полупанова  Валентина Миколаївна, директор КЗ «Ювілейна початкова школа І ступеня №2», та Овсюк Олександр Миколайович, директор КЗ «Новоолександрівська СЗШ І-ІІІ ступенів». Педагогічна та організаторська діяльність учителі району у галузі освіти багаторазово відмічалася грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, подяками Дніпропетровської обласної державної адміністрації та обласної ради, Дніпропетровської районної ради, відділу освіти.