Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

 

Дистанційне навчання

 За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні.  Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.  Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.  Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.  Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.
 
Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань
 
 
Сучасну людину вже не здивуєш якоюсь «розумною» технікою, високошвидкісним Інтернетом чи іншими комп’ютерними технологіями. З кожним днем ми отримаємо все більше інформації. Як трансформувати цей потік повідомлень, який проходить через нас, в знання, як для себе відібрати те, що стане в пригоді завтра? Тим більше, що часу нам постійно не вистачає. Фраза «дистанційне навчання» (distance education, e-learning) є досить популярною на сьогоднішній день. Ви й досі не знаєте що вона означає? Тоді ви багато чого втратили. Адже це нова форма навчання, яка дозволяє залишаючись вдома, за допомогою спеціального програмного забезпечення ) або з мінімальним його використанням), сформувати в учасників тренінгів, семінарів необхідна навики. Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи студентів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії студентів і викладачів-модераторів.
 
До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:• Заохочення контактів між учнями і вчителем.
 
• Розвиток співробітництва учнів.
 
• Використання активних засобів навчання.
 
• Швидкий зворотний зв’язок.
 
• Ефективне використання часу.
 
• Висока мотивація.
 
• Врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
 
Таким чином, дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Знання безумовно відіграють важливу роль у нашому житті.
 
Не даремно кажуть, що «навчатися ніколи не пізно» і що «хто володіє інформацією, той володіє світом». Якщо вам не вистачає часу, ви без проблем можете обрати для себе дистанційне навчання.